Υγρομόνωση ταράτσας επάνω σε ασφαλτόπανο με τα επαλειφόμενα,πολυουρεθανικά, στεγανωτικά υλικά της εταιρείας HYPERDESMO ALCHIMICA.

Διαδικασία εργασιών:

  • Πρώτη εργασία: Προετοιμασία των εργασιών με καθάρισμα της επιφάνειας ταράτσας.
  • Δεύτερη εργασία: Επάλειψη πρώτη στρώση με αγκυρωτικό αστάρι δύο συστατικών. Universal Primer-2K-4060-Hyperdesmo Alchimica.
  • Τρίτη εργασία: Επάλειψη δεύτερη στρώση με χυτή ελαστική μεμβράνη,πολυουρεθανικής βάσεως,ενός συστατικού.Hyperdesmo Alchimica.Σε συνδυασμό με διαλυτικό πολυουρεθάνης.Solvent-01-Hyperdesmo Alchimica.
  • Τέταρτη εργασία: Επάλειψη τρίτη στρώση με χυτή ελαστική μεμβράνη,πολυουρεθανικής βάσεως,ενός συστατικού.Hyperdesmo Alchimica.